Shit

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Teh Real Shit

Чест заместител на понятието The real thing или най-общо туй към което всеки се стреми(или почти всеки).

Както известния Анален поет на София - desync често казва:

"If shit happens, it will of the ass!"

а според други източници

"If shit happens, it's the will of the ass!"

Въпреки, че различните философски тенденция и регионални култури се опитват да афишират различни "Shit" базирани парадигми, надявайки се да изградят по този начин уникален публичен образ същността остава една и съща, от изкуствоведска гледна точка гамата на различията може да бъде обобщена просто като различни отенъци на "лайняно кафяво". Жалките опити за уникалност и интелектуална диференциация можете да видите тук: Shit around the world and through the epochs (http://www.cse.unsw.edu.au/~norman/Jokes-file/shit.html)

Лични инструменти