Харизановъ

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Високотехнологична печатаща машина с вграден изкуствен интелект(за целта е използван мозък на умряла гъска), благодарение на който развива собствено самосъзнание. Разработена с цел да печата фалшиви уверения за студентите от ФМИ, за да могат да отложат казармата.

Освен печатане на уверения, като вторична дейност може да изпада в лошо настроение. Характерна с ниската консумация на електричество, но за сметка на това с висока консумация на кафе.

Неясното бъдеще

След отмяната на казармата последващата й съдба е неясна. Опитите да бъде харизана се провалят. Вероятно ще остане да се помещава във ФМИ и ще изпълнява вторичната си функция да изпада в лошо настроение.

Лични инструменти