Фордън Грийнман

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Фордън Грийнман, а.к.а. Гордън Фрийнман - Безжалостен персонаж от Симулатора на насилие Half-wife.

Понеделник, мамка му!!!
Увеличаване
Понеделник, мамка му!!!При този субект са зарегистрирани най-високите до момента в познатата Вселена нива на ксенофобия и нетолерантност спрямо извънземните ни братя по разум, жени и други.
Гордън Фрийман - ежедневие
Увеличаване
Гордън Фрийман - ежедневие

От гледна точка на нашия герой единствената приемлива форма на общуване с гореизброените категории включва задължително кози крак и/или базука.

Лични инструменти