Слонски снайпер

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Вид оръжие в Кънтъра, направено от слонски пенис, използвано за масово изтребление на играчи от Кибертрон и СКАТ, както и за кокошки от картата Италия (справка cs_italy).

По мрежата се носи слух, че един изстрел е достатъчен да събори и слон, но досега е доказано само, че слонът се събаря от смях, когато куршумът мине между задните му крака и го зачеше по лявото ухо.

Слонският снайпер може да бъде намерен на Женския Пазар и Базар Илиенци

Лични инструменти