Слатински Редут

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Главни отличителни белези:

Наркоманска дупка
Пияндурски вертеп
Свърталище на МеНеДета

Пренаситеност на горните 3. Има противопомпени бункери и парк за кучки...

Лични инструменти