Си

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Тон след ЛА и преди ДО.

Може да се сбърка с езика за програмиране Ц.

Лични инструменти