Психоактивна жаба

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Жаба с активна психика. Питай баба си как на времето са доели жаби за да им стане активна психиката.

Методи за психоактивна жаба

!!! Питай баба си  !!!

Ако баба ти не ти отговори не барай жабата. Измий си ръцете. изключи бързовара и слушай: Намираш си билет за джунглата. Намираш някой изтръпнал тип с жаба. Гледаш дали я дои или я връзва с конци на 2 клечки и я разпъва. Накрая ставаш жаба. Казват че е нещо като петмез.

Сродни състояния

Лични инструменти