Прост каруцар

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Теореми за простия каруцар

Теорема 1 Простият каруцар е родоначалник на бакшиша и на Елочка Шчукина и е възникнал заедно с Лили Иванова.

Теорема 2 Простият каруцар опровергава Дарвин, защото, заедно с Лили Иванова, не е еволюирал през хилядолетията.

Теорема 3 Простият каруцар не е прост.

Теорема 4 Теорема 3 не важи, когато простия каруцар не е прост, защото той очевидно е прост за да остане каруцар, когато не е прост.

Доказателства на теоремите

TBD

Доказателство на Теорема 3 Ако приемем, че антипода на "прост" е "хитър" ("прост" е различно от "хитър"), а "хитър" = "Андрешко", тогава антиподът на "прост" е "Андрешко". Аксиома е, че Андрешко е оставил бирника връз собствената си (на Андрешко) каруца в блатото, откъдето може да се направи изводът че "Андрешко" = "каруцар". Оттук "прост каруцар" е различно от "каруцар" или "прост" е различно от "каруцар" върху "-каруцар" или "0" е различно от "каруцар" върху "-прост каруцар". Всички сме чували израза: "Този е прост! Кръгла 0!". като се съкратят "този е" с "кръгла" остава равенството "прост" = "0". Като се върнем в предишният израз се получава "прост" е различно от "каруцар" върху "-прост каруцар". Следователно, "2прост" е различно от "каруцар" върху "-каруцар" или "прост" е различно от "каруцар" върху "-2каруцар", или откъдето и да го погледнем "прост" е различно от "каруцар", демек "каруцарят" не може да е "прост". Това обаче не означава, че няма прости каруцари, защото "прост" х "каруцар" = "прост каруцар", което обезсмисля горното доказателство или поне показва, че нещо в него куца.

Лични инструменти