Пробиец

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Пробиец е човек, който има право да практикува Пробийство. Удостоверение за пробиец се издава след успешно преминат курс по "социални дейности" в Галактопол.

Известни пробийци:

Лични инструменти