Мързел

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Мързелът е висша форма на трудолюбието.


Мислите, че е шега работа да си мързел?! Не! Много са мързеливците, но са малко истинските мързели. А да си мързел означава много. Не е просто гордост, а и чест. Също и отговорност към законите!

Законите на мързела!

1. Човек се ражда изморен и живее за да си почине.

2. Обичай леглото, така както обичаш себе си.

3. Ако видиш някой да си почива помогни му.

4. Почивай през деня за да може да спиш вечерта.

5. Работата е свещена. Не я докосвай!

6. Онова което можеш да направиш утре не го прави днес.

7. Работи възможно най-малко и не прави това което може да направи друг.

8. Бъди спокоен! Никой човек не е умрял от почивка.

9. Когато изпиташ желание да работиш, седни и чакай да ти мине.

10. Щом работата е здраве, нека работят болните.

Важно!

Отнасяйте се към мързелуването сериозно. Ако не сте сигурни, че ще се справите по-добре не започвайте.

Лични инструменти