Блъдж

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

 се е изсулил и блъджва на сянка
Марио Бронза се е изсулил и блъджва на сянка

Усложнение от хронично мързелуване. Засяга юноши, цигани, негри и други нехора, които ги е страх от работа.


Съдържание

Изчисление

Блъджването може да се изчисли по следната формула:

Брой дни, изминали от предишната дейност, минус брой часове, които ще прекарате в работа.


Пример

Не съм работил от три дена. Сега ще работя 4 часа.

3 - 4 = -1


Когато блъдж (bludge) факторът е положителен, значи блъджвате. Когато е отрицателен, сте се прецакали и работите.


Блъдж лаг

Първоначалната вина, която изпитвате когато пропуснете работен ден, бива погасена от блъдж лаг след около месец.

Тогава блъджърите с носталгия си спомнят доброто време прекарано в разплужване и бльохане с чипс и шоколади.


Блъджстат

Блъджстат е отдел към Булстат за следене на Блъджовете из все още свободните селищни системи до 15 000 жители. Из големите населени места, Блъджстат води непримирима война с любителите на отрицателния Блъдж. Те биват преброявани и регистрирани за бъдещо превъзпитание.

Лични инструменти