Модел

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Две гаусиани, точно предсказани от нашия модел
Две гаусиани, точно предсказани от нашия модел
  1. Математическа система, отразяваща свойства, събития и обекти от реалния свят. Използва се за математически доказателства на очевидни факти. Един от интересните резултати е например, че почти всички случайни величини в реалния свят имат гаусово (нормално) разпределение.
  2. Терминът за кукла, която става за секс и носи дрехи, е модел.Виж също Манекенки и МеНеДе

Лични инструменти