Метли

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Метла - инструмент за метене.

Произход

Първата метла датира отпреди каменната епоха.

Създадена е от Тъщите за метене на къщите (по онова време във вид на пещери). Специализиралите се в ползването на метла са се наричали метачи.

В наше време работещите с метла се наричат оператор на твърд под и са от ромски произход. Винаги можете да ги познаете по светлоотразителните жилетки, мургавия цвят на кожата и огромното нежелание за работа.

Употреба

Транспорт на вещица от 18 в.
Увеличаване
Транспорт на вещица от 18 в.

Метлата се употребява основно в бита, за почистване на боклука (ако преместването му от точка А към точка В се брои за почистване), за борба с вредните животни, а понякога и като аргумент при уреждане на семейно-битови спорове.

Освен в бита, Метлата се ползва и в политиката. В този случай се говори за цветна метла (напр. червена метла, синя метла и т.н.)

Също така метлата се ползва от вещици и магове при изработване на магически пентаграми, а така също и за транспортно средство.

Пентаграм
Увеличаване
Пентаграм

Известни Метли

Лични инструменти