Легло

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Леглото е дестинация и крайна цел на всички Пик ъп артисти, след като притъпяват бурната Женска логика на някоя млада дама с CH2COOH. Там се упражнява древният славянски ритуал на уединение на честта с достойнството и символично олицетворява върховния стремеж на мъжа - да влезе там, откъдето е излязъл.

Лични инструменти