Лайномет

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Класически лайномет от френската революция, тип
Увеличаване
Класически лайномет от френската революция, тип Катакулт

Лайномет е вестникарски термин за Комисията по лайномЕтане към НС. Бивш кадър на тази комисия е Златко Дърветата. Единствен производител на секретната био-лайняна напитка в НС, сертифицирана по ИСО 9001 .


Увеличаване
Увеличаване

Виж: Лайнояди
Лични инструменти