Канадец

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Канадец от най-ново поколение
Увеличаване
Канадец от най-ново поколение

В Канада канадските общности се делят на три основни - индийски, китайски и африкански.Малката група на европеидите е безсилна и не е от значение. Всяка една група се дели на подгрупи, различаващи се предимно по говоримия от тях диалект и традиционен тарикатлък. Основните групи са значително обособени една от друга (макар че след 1900 г., особено с навлизането на протестантските деноминации, се наблюдава отваряне и екзогамни бракове - предимно в големите градски махали). Подгрупите обаче не са така ясно диференцирани и е възможно да бъдат променяни в хода на индивидуалния жизнен цикъл в зависимост от смяната на тарикатлъка или района на местообитаване. Между различните подгрупи в дадено селище обикновено има някаква йерархия (която в друго селище може да изглежда в точно противоположен ред), но не съществува ясна йерархия на национално ниво. --- Канадските групи имат консервативен характер. В големите многочислени уседнали канадски общности границите между групите са отстъпили място на цялостно канадско самосъзнание. В тези нововъзникнали общности част от предишните норми на живот и поведение са отпаднали, напр. "канибализма", други обаче продължават да съществуват: незаконата търговия , ендогамия, чистота на кръвта, ранна женитба под влияние на родителите, девственост на булката и др.


А:ИНДИЙЦИ

Индийците са известни още като арийците на мангасарите. Традиционната религиозна принадлежност на индийците в Канада е в зависимост от заплащането. Името на тази индийска субгрупа произлиза от суахили. Значителна част от тях идват в Канада в периода между Първата и Втората световни войни от Източен Пенджаб и Ню Делхи . Биват заставени да уседнат през 1947 г. с постановление №258 на федералната конна полиция, но реално продължават да чергарстват до 1975-76 г. Държат на строго групово обособяване, строго ендогамни, спазват старите индийски норми и правила на поведение. Поради спецификата на своя занаят - те образуват свои махали и живеят разпръснато предимно по паркове и градинки. Индийците са субгрупата с най-много - големци, богати хора от канадските общности в страната. Известни са с това, че характерната професия при младите момичета е джебчийството, а при по-възрастните жени - хиромантията (врачуването на ръка). Специфичен потестарен орган за разрешаване на вътрешните конфликти между отделните членове и родове е задушаването с чалма.


Б:КИТАЙЦИ

Като най-многочислена квалификация е посочена междугруповата общност на китайците. Разглеждат себе си „с висок морал и модерен манталитет" в сравнение с други канадски групи. Най-големите и приблизително равни по численост са мин нйао ("канадски китайци") и лин нйао ("китайски китайци").


В:АФРИКАНЦИ

Негрите се самоидентифицират като белите африканци. Говорят диалект на румънския език и според тях черните африканци са в Африка. Според поминъка си те се делят на няколко подгрупи - в едната са боксьорите, ,а в другата - шанаджиите.И двете подгрупи са яростни привърженици на Противодействието.


За да бъдете истински канадец, трябва да пеете Песента (http://www.youtube.com/watch?v=mWQf13B8epw).

Лични инструменти