ДИТЦ

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Държавен Информационно Технологичен Център (ДИТЦ)

Държавният ИТ център е първият опит за ИТ инкубатор в България, създаден още през 80-те години на миналия век с дейното участие на Микропроцесорни Системи - гр. Правец. Ако забележите акронима ДИТЦ върху някой контейнер или кофа за боклук, това е сигурен белег, че въпросната кофа или контейнер някога е принадлежала на държавния информационно-технологичен център, но впоследствие е сменила собственика си волно или неволно.

Лични инструменти