Големите глави

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Големите глави (а.к.а "ТЕФАЛ, ти мислиш за всичко") се срещат в бизнес средите и в университетите. Занимават се с измислянето на сложни, безсмислени и неразбираеми концепции и като цяло са абсолютно безполезни. В университетите пред името на Голямата глава се поставя представка обозначаваща размера на главата като например "проф.", "доц.", "академик". Въпреки многото сходства в йерархично и концептуално отношение, Големите глави силно мразят Военните. Корените на тази омраза вероятно се крият във факта, че Военните са една от малкото касти, които реално се конкурират по безполезност с Големите глави.


Известни изобретения на Големите глави

Известни Големи глави

Лични инструменти