Буркан

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Бурканите за животоспасяващи средства за людете населяващи Студентски град.

В тях се крие повече мъдрост, отколкото в Библията.

Теорията за Големия взрив всъщност е инспирирана от Истината, че буркан с туршия от тип "Царска", забравен прекалено дълго на слънце от SuperGospod предизвиква имплозия, при което се смесват стъклени части от буркана, метални от капачката и парченца зеле и чушка пораждат идеята за Кибертрон, земя и живота изобщо!

Лични инструменти