Музиката на сферите

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Шумът, който издават блъскащи се едно в друго и в Божествения континиуум малки и по-големи топчета от най различни материали.

Енергията, която отделят при колизиите си, се трансформира в звукова и хиперзвукова, която се складира на божествените нива с число над "е". Хармоници от музиката на сферите се наблюдават в композиции на Орхан Мурад (българският Омир) и в нискочестотния сегмент в гласа на Всемирната истина.

Грешните, небожествени вълни се унищожават, защото са с отрицателни амплитуди и като се сблъскат с добрите божествени вълни, които са с амплитуда 1.5 по-голяма от небожествените, биват изядени и погълнати.

Резултатът е чиста добра енергия без странични въздействия. Готфрид Лайбниц се е занимавал усилено с изучаване на Музиката на Сферите защото е бил първият който се е сетил да си почиства ушите с клечка с намотан памук връз нея и съответно е можел да я чуе.

Лични инструменти