Jpeg

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Жпег (да не се бърка с шпек или спек) форматът е специална разработка на Кибертрон за лесен пренос на порно съдържание по мрежата.

"Дошъл съм за нещо сухо!"
- Джони Браво към Ахмед Мерчев

Виж също gif.

Лични инструменти