112

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

112 е номер на стая (обикновено в студентско общежитие)

Лични инструменти