Чиновници

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Гене(то/а)логия

Случайна мутация на градинско мушкато и трикрак гущер, чиновниците плъзват по Земята преди 3 милиона години. След като бързо установяват Временни правила и разделят работата си в двадесет и една комисии и сто тридесет и шест подкомисии, чиновниците започват да управляват света.

Само след две години чиновниците са описали в надлежни инвентарни книги всички живи твари, техните взаимоотношения и хранителни навици, среден брой на рога, нокти и копита, пера и червени задници. Последват сложни правила относно процедури относно режими като "Лицензия за съвокупляване на планински горили" и "Право на водопой в блатни райони, населени с крокодили".

Броят на чиновниците е неизвестен; счита се, че се увеличават в геометрична прогресия чрез пъпкуване и формират т.нар. Бюрокрация. Съществуват подозрения, че чиновниците са в основата на всички световни конспирации и са създали световния империализъм от скука между две заседания на временната подбюджетна комисия по водните кончета.

Лични инструменти