Червен бряг

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Врата, предмостие и преддверие на Щато. Обиталище и свърталище на тампоните и един бюлюк бунаци. Избран от злия учен Рибендарт за място за създаване на университет, вербуващ ежедневно нови последователи на властелина Изродар

Лични инструменти