Хоремаг

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Официална версия

Популярно наименование на универсален магазин от времето на зрелия социализъм у нас.

Образувано е от комбинация от съкратени съществителни по съветски образец: ХОтел-РЕсторант-МАГазин.

Истината зад нещата:

Обект от типа черна кутия, при който за неоторизираният външен наблюдател са видими само INPUT и OUTPUT аспектите на дейността му. Накратко, влизат хора, излизат магарета...

Има теории, че в зловещата вътрешност на черната кутия комунистите (най-радикалното крило на организацията Илюминати) са извършвали радикални генетични експерименти върху невинни (какво ли значи невинни?) граждани, свързани с изследване на мутагенните свойства на Алкохола.

Както и всеки друг път, когато говорим за материалните доказателства, останали след развойната дейност на Илюминатите по времето на Комунизъма, няма оцелели свидетели, експериментални обекти или лабораторно оборудване. Ей, ама чистофайници са тез Илюминати, а?

Лични инструменти