Физика

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Ябълката на Нютон
Ябълката на Нютон
(Не)точна наука, първоначално развила се като раздел от агрономията, когато кралският градинар сър Исак Нютон се опитал да даде разумно обяснение на въпроса:
Защо средната честота на падане на ябълките е правопропорционална
на наличието на обекти от хуманоиден тип, топологично локализирани
под съответното дърво?

Основополагащ принцип в науката физика е този за екстремалната гадост:

 Гнилите плодове се движат по такива траектории, че нанасят екстремално
 количество щети на намиращите се под дървото хора.

Принципът се оказва всеобхватен, като дори успява да даде обяснение на закона за намазаната филия.

В наши дни физика се развива главно в спортните салони посредством научния процес блъскане.

Сред големите имена, работили в областта на физиката, се откроява името на Ахмед Мерчев, който успява да разреши парадокса на близнаците посредством балонче от стара дъвка, която намира случайно, залепена под масата, потейки се над задача от специална теория на относителността по време на семинарно занятие по физика в университета.

Лични инструменти