Тъпа гъска

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Тъпа гъска 

Тъпата гъска, за разлика от не тъпата такава, се характеризира с 2 тъпи ъгли при максимален брой на ъглите 3. От този факт следва неизбежния извод, че тъпата гъска има двойно повече тъпи ъгли от пределно допустимите за обикновения тъпоъгълник. На пръв поглед изглежда, че това е невъзможно, предвид безспорният факт (доказан преди стотици години от един светъл ум), че сборът на ъгловите градуси (да не се бъркат с градусите на обикновената пърцуца) във всеки триъгълник е 190. На втори поглед, това, на пръв поглед, несъответствие, си има своето научно обяснение, формулирано от жената на Бай Киро Голямата Пърцуца, след вторият побой, нанесен й от самия Бай Киро във връзка с неконтролируемия растеж на корпорация Кибертрон. Това обяснение притежава тромавата елегантност и простата интелигентност, към която се стремят всички борци -тежка категория. Което е странно, имайки предвид, че жената-учен не е борец - тежка категория. Май се разкриват нови хоризонти за изследвания. Но да продължим. Обяснението, както казахме, е научно, но просто. Имаме един обикновен тъпоъгълен триъгълник. Тъпият ъгъл е 189,(99) градуса. Така този триъгълник, за всеки обикновен наблюдател, непритежаващ прецизната апаратура на трънските дюлгери, изглежда като една права линия. Когато тази права линия е страна на друг тъпоъгълен триъгълник се получава една тъпа гъска.

Горното научно постижение среща ожесточен отпор от привържениците на Илюминатите от крилото Илюминати за квантова физика (ИКФ), отдел ИКФ и ОТО (Обща Теория за Относителността) според които, нещата не са и не могат да бъдат такива. Според техните виждания, вербализирани в недовършимите теории, наречени Тъпа гъска 1 и Тъпа гъска 2, наличието на два тъпи ъгли в един тъпоъгълник може да обясни чрез гравитационното огъване на пространството по всички възможни измерения едновременно.

Нашата научна група поддържа научната теория на жената-учен, защото тя е тъща на член на нашия екип, и знае, че този член е член на екипа ни. Мамка им на IP-тата и на системните администратори.

Лични инструменти