Теорема на Джони Браво

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Общо валидна теорема с автор Джони Браво. Съгласно теоремата,

 Баба ти е от Каспичан!

При анализ може да се детерминира следната зависимост:

Ако баба ти е от Каспичан, то тя съществува. Ако не е от Каспичан, то тя не съществува. Това е така, защото бабите могат да виреят в малки населени места като Каспичан. В населени места като Въйбург, Винкелбург, Майнатаун и Владисливово не виреят (в най-оптималния случай линеят и боледуват непрекъснато) заради негативните социално-икономически условия. Ако изходим от аксиомата

 Болната баба не е баба!

то ще стигнем неизбежно до извода, че

 Баба ти е от Каспичан!

тъй като в противен случай нямаш баба.

Лични инструменти