Телепатка

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Кръстоска между теле и патка. Хибридът е уязвим на атаки от пичи грип и луда крава.

Лични инструменти