ТПО «Небула»

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

ТПО «Небула» е организация с идеална цел спасението на света, като създава прототипи, които засега не могат напълно да задоволят очакванията им. Противно на общоприетото схващане, ТПО е абревиатура от Техническа (не Териториална) Проектантска Организация.

Каталог на прототипите на ТПО «Небула»

Переспективи пред ТПО «Небула»

Персоналът на ТПО «Небула» засега отказва коментар по въпроса.

Лични инструменти