Сутрин

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

А.к.а. утро, зора, сабалям и др.

Несъществуваща времева илюзия, за която докладват някои спиритисти и пенсионери. Неизвестна, но вероятна е връзката с близки до смъртта състояния. Приемана от Масоните и Илюминатите (но не и от Тамплиерите, при които употребата на ряпа създава естествен имунитет) за част от денонощието.

На твърденията на много пропоненти на идеята, които казват, че много достоверни източници свидетелстват за настъпването на т.нар. утро, учените отговарят, че никой човек, буден в часовете на евентуалната зора, не може да бъде считан за достоверен свидетел.

Лични инструменти