Софтуер за управление на библиотека

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Revision as of 19:05, 22 сеп 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→

Творение на Големите глави. Всеизвестен факт е, че съществува повече софтуер за управление на библиотеки отколкото библиотеки по света. Всеки студент в български университет е написал поне две програми за управление на библиотека. Програми за управление на библиотека се пише на всяко ниво в обучението, така че са познати конзолни такива както и с графичен интерфейс, с бази данни или файлове или само в паметта. Предполага се, че Извънземните имат нужда от много софтуер за управление на библиотеки и поради тази причина манипулират развитието на информационните технологии в тази посока. Софтуерът за управление на библиотеки има немалко клонинги например:

Софтуер за управление на видеотека

Софтуер за управление на картотека от студенти

Софтуер за управление на аптека/магазин/склад

План за завършване на специалност Информатика/КСТ и други специалности свързани с програмиране:

Iви курс - курсов проект програма за управление на библиотека със структури от данни в паметта

IIри курс - курсов проект същия като в първи курс, но данните трябва да се запазват и прочитат от файл

IIIти курс - курсов проект същия като в първи курс, но данните се съхраняват в база данни

IVти курс - курсов проект проектиране на система за управление на библиотека с документация анализ и UML диаграми

Дипломна работа - Web базирана система за управление на библиотека

Лични инструменти