Сливо Поле

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Поле, където има сливи. Винаги одрусани. Най-голямото от всички в Абсурдистан се намира в 1666 Гимназия по приложна проституция, Община Джебел. Прогимназиалните сливи биват одрусвани редовно, като крайния продукт се експортира към Франция и Германия.

Лични инструменти