Симо

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Шимо, Крал Крал, Омис и Крадецки са интригантските имена на похитителя на чужди сърца и чуждо имане, издирван от СРУ (СеРеУ - Селско Районно Управление)

Омис "купува" телевизор
Омис "купува" телевизор
Аз ги знам тия! И петимата са крали от мене!

- Ристьо пред Юрий Конов


Шпокойно! Шииичко охраднато можете 'а ши го откупите на сбора!

- Магесник Омис намъмва тълпа обрани съселяни след игра на "Тука има - Тука нема. Ако има, ша го взема."

Лични инструменти