Пернишки университет (ПУТКА)

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Пернишки Университет по Телекомуникации, Компютри и Архитектура.

Това учебно заведение е Алма матер за всички, които не са сеуяни, или поне припознават правилността на девиза Пред винкеуо всички са равни!!!

Произвежда кадри за PHI (Перник хеви индъстрис), които да монтират на Голф комуникационна и компютърна техника; учи перничани на компютърни науки (УЕБ дизaйн, или хлебарство), архитектура, строителство и геодезия. Приемът за следващата година предвижда и следните специалности:

1. Въгледобив и култивиране на въглища

2. Развитие на кюмура в Световната история

3. Въглищарски приложен софтуер

4. Миньорски моден дизайн

5. Специфика на пернишкия футбол.


"Само да отвори врати ПУТКА и всички ще се втурнат натам." (Стар пернишки Уеб дизайнер на чаша Пернишко тъмно)

При отварянето на ПУТКА под кодовото име ЕПУ (http://nearlychucknorris.blogspot.com/2010/01/university-of-pernik.html) Бай Лазо заявил в интервю за Бойко Борисов пред Трут:

"Е Путка (http://ar-ar.facebook.com/epu.bg) си беше и ПУТКА ша си остане"
Лични инструменти