Отходна тръба

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Image:Gazmask.png Тук мирише на лайна бе, братче
Я се въоръжете с противогаза вляво. Не го сваляйте, докато не излезете от обекта. Благодаря!

Мястото където се поставя Архимедов винт, ако искаш да спреш състоянието на омнипотентност у съседа си,след като е оправил жена ти и се е изпикал от балкона си право на твоя и да го заредиш със демонична злоба.

Оттук е и изразът отходна тръба,защото всички негативни емоции отхождат от тебе и отиват право у съседа под формата на лайна.


Начин на действие

Когато надушиш,че съседът ти се е изпикал на балкона, реагирай мигновенно.

Първо отиди и се изсери и/или изпикай,пусни водата и се наскади на магическото действие на винта.

От внезапната промяна налягането на флуида се увеличава.Винта се задейства и започва да изпомпва внезапно нахлулите в него фекалии през предварително пробита дупка във пода му(респективно вашият таван)водеща право към тръбата за сифона събиращ водата от пода. Силата на ефекта е разбира се правопропорционална на количеството изпомпани екскременти.

Лични инструменти