Олиго-британния

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Още извесна.к.а.то магливия Ал Бийон или емпериата над коя то Сльнце то никога незьлязва ( до като веднъщ несе случи да зълезне слеткато сприя дабъде емперия. Нъмирасе наостров на северно от европа зареди което несе чуствът савсем Европееци . Освен по-някога кога то име изгодно ,със други думи имат шизо-френия .износа на Олиго-британия сесъстой придимно от пенсюнери пиани туристи\ки как той фудболни хулигани.

След предтарпяване то на тежек Брегсит някаде вначалото на 20 и първи век и следва щото оделяне на шотландия и Република ирландия става извесна още като Мало-британния

Лични инструменти