Мъдобар

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Сърцат аматьор би направил чудеса ...

УвеличаванеНапример...

Увеличаване

--- някъде в Габрово, т.е. на пазаря де, де другаде да е такаа мъдрост

Лични инструменти