Миколо Теслата

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Теслата като диригент на Чикагската Филхармония
Увеличаване
Теслата като диригент на Чикагската Филхармония

Миколо Калайджиев "Теслата" или Миколо Теслата е роден в Смолян, по произход Теслата е етнически Циганин, който впоследствие приема хамериканско гражданство. Той често е описван като най-значимия музикален факир и изобретател на модерната цигузика, човекът, който „разпростря светлина върху лицето на Земята“. Известен е с много и различни революционни приноси в областта на звуците и мелодизма в края на 20-ти и началото на 21-ти век. Активно участва в създаването на пиленцата на батко . Патентите на Теслата, концертите и теоретичните му трудове се превръщат в основа на съвременните музикални фолк системи за променлива тоналност от ориенталски тип , включително многотонните системи за музикален и ритъмен такт на балканския променлив фолк. Работи в Индия, Пакистан, Баткистан, Мангалдеш и София. Привлича вниманието на обществото с доусъвършенстването на крайната фаза в си бемола и най-вече с патентованите от него принципи на честотно трептене с променлив глас, използвано широко и днес в чалгата. Открива електромагнитните гласови вълни и техните свойства преди Бай Мангал, но поради интереса му към свободната певческа изява, мерната единица за честота на гласовите вълни е наречена на името на Мангал. Името на Теслата се използва за мерна единица на фолк тоналност в цигузиката.

В свободното си време заработвал като ...гларус, снимка из медиите Медия:aKDwX03_700b.jpg

Лични инструменти