Малък Поровец

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Село с 380 жители, горди мамелюци и наследници на Османската империя и бленуващи нова империя. За целта са избрали за свой император вездесъщия Ебазер Ебазер, който да ги предвожда към светлото имперско бъдеще с летящи бюреци в космоса и автоматизирани ибрици и медицински роботи с изкуствен интелект за извършване на сюнет. След кратка и опустошителна война, през 1979 Исперих става квартал на Малък Поровец, заедно с Драгомъж. Почетен гражданин на Малък Поровец е самият Ахмед Мерчев заради изключителния му принос към технологичното развитие на цивилизацията, както и Чеват Йерли заради приноса му към развитието на бизнеса в България. Тече процес по обявяването на Къванч Тътлату за почетен гражданин на Исперих

Лични инструменти