МГ-Варна

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Институция с преобладаваща сбирщина от кретени, гъзари и зубъри. Сградата на МГ(Манджа с Ганджа) -Варна е бивш извънземен кораб, който не е успял да се върне в космоса поради интереса от гореспоменатите. Натежал с идиоти като тези, не може да бъде вдигнат от йонно-онно двигателите. Понякога през голямото междучасие изчезва в друга галактика, докато гъзарите ядат "меча лапа".

Великият учен Коста Коларов на събранието на зубърския савет реши да задължи всички искащи СеСтици по математика да ядат по 3,14159265 мечи лапи и да покажат баЧувете си и на Пингвина и на Странджата иначе за тях няма СеСтицки! Сте има само цетворки и петици!

Лични инструменти