Лъскателя

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Лъскателя caught red-handed
Лъскателя caught red-handed

Тих, нисичък човек със славянски черти, който често практикува дивия тракийски ритуал на фалоса в тоалетните на Езикова Гимназия. Бог Дясна-ха Ръ-ха го съсича, задето си прави идоли на женски тела. Над него провисва проклятието Жу-Ли-Щи-Пи, което прави дланите му огненочервени и силно сърбящи когато в съзнанието му провиснат мръсни мисли за провиснали цици.

Неговият колега и единствен приятел Пещерняка му дава подслон в издълбана в мазата хралупа, където е прекарал целия си живот.

Неспособността му да говори човешки го прави идеален "слушател". Само той разбира болката му. Особено след като веднъж с камък трошил орехи, които заложил между краката си.

Лични инструменти