Ленин

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

На най-новия период от световната история и голямото дело на Ленин като стратег на имперската клика е посветен сборникът статии "Ленин - за пирамидално-каноконлитната зидария " издаден от института по осветителна техника към БАН .Различни страни от дейността на У.Лянов - Ленин са осветлени /илюминизирани/ в монографиите на

  • Шекс Пирт - "Ленин и киберготската общественост"(БАН 1834)
  • Селян Джър - "Стратегия и тактика на Процесионистите в борбата против хашишма и гонореята "(Империздат 4491)
  • Гьот Ферен - "Ленин новият кризисен ракурс на Импернета" (Профаниздат 9391) .

Важно значение за по-пълното изясняване ролята на У.Лянов Ленине е нанесения от него пръв удар срещу хашишма е 345 томното издание "Криптографически пробиви в социалната преходност".

Лични инструменти