Лейди Гега

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

кухата лейка е мултиплицирана
Увеличаване
кухата лейка е мултиплицирана

леля Гега (Лейди!!!) е възникнала в резултат на мутуализма на представители на две различни царства. Царството на биологичните вакуумни същества и царството на екологичните киборги. Тялото на Гега се състои от гъста мрежа от гъбички и разпръснати между тях клетки на фекални остатъци или цианобактерии - фотобионт. Гъбният мицел служи в Лейди Мозъка като защитна обвивка, предпазваща го от изсъхване. Самият мозък на Лейдито се храни от синтезираните на изходни органични вещества. При подобрение на условията съставящите лишеите цианобактерии и гъби могат да излязат от симбиотичното взаимодействия и да живеят самостоятелно след което Лейди Гега ще се мултиплицира.

Резултат от контакта с Гега - Лейдигегизъм

Лейдигегизъм е е вид експлоатация на мирното градско населения, в която Гега играе роля на паразит, а населението на гостоприемник . Лейди прониква вътре в мозъка на хазяина, а Гегите местообитават повърхността на тялото му. И в двата случая му нанасят вреди, но не го лишават от живот.

Лични инструменти