Кюфте

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Опит за зачеване на теоретично обладано мисловно и неформулирано излияние.

Съдържание

Какво е ?

Погрешното мислене води до заключения, наричани още кюфтета. Кюфтетата, по своя начин на мисловно деградивно обобщаване на конспиративното и безпочвено мислене, могат да се разделят на 3 класа.

Клас "кебапче"

Кебапчето е редуктивно мисловно излияние, несъдържащо никакъв смисъл, но изложено в дълга и безобразно скучна експозиция с цел крайно отегчаване на слушателя без никакъв краен резултат. Тези излияния се ползват от широката аудитория на всички началници, политици и новинарски екипи. Клишето "Изстреля едно кебапче, дъвкано много пъти, през устата си" е силно употребявано в диалози между начинаещи журналисти, които са в момент на силно мозъчно сътресение, понесли поредния побой от политик, който малко преди това е повръщал, олюлявайки се по улиците безкрайн, неможещ да определи това пред него мост ли е, или вартбург.

Клас "шницел"

Шницелът е епитет, използван да упомене основните и често срещани думи, свързани адекватно или не чак толкова адекватно в някакво изречение, което носи информация поне втора ръка. Примери могат да бъдат давани много, но един от най-блестящите и най-конкретни е: "Не купувайте пералня, щом мивките ви още вода пускат и ако все още имате ръце, които да можете да контролирате адекватно и за повече от 15 минути, защото работната ръка си заслужава парите за внасяне във банки с ограничени или безгранични отговорности".

В този пример рязката смяна на еднопосочното мислене с неадекватно заключение кара всичко да загуби смисъла си и да се разлее в дебрите на безобразието, така че да се превърне в оптимална форма на изказване, несъдържаща смисъл. Именно тази загуба на форма е подтикнала създателя на кюфтеичното мислене да даде това библейско* име на този клас, като идеята му е била именно, че вече веднъж смляно, върнато и отново изпържено, кюфтето става шницел.

"И бог повърна в тигана на Исаака и Исаак го нарече шницел."
-Евангелие на Юмюгюл 666:13


Последния клас се нарича

Клас "вторично кюфте"

Вторичното кюфте е изказване, в което повече от 50% от думите са силно или изцяло нецензурни. Този стил е разработен до съвършенство в Сърбия и дори имат нацинален празник на "Вторичното кюфте". С притеснение ще вметна един не толкова груб пример за изказване от този тип. Видната сръбска поговорка : "Да еба мъртвия ти син в студения гъз!" е нежно вторично-кюфтяно изказване, което в днешна Сърбия се ползва толкова често, колкото и "Добър ден!" Тъй като вторично-кюфтяното мислене е безкрайно полезно и лесно за синтезиране, ходейки на църква, сърбите отправят закачливи, странно и многопосочно сексуално ориентирани молитви към Бог: "Да те еба, господи и цялото ти човечество!"


Финално

Като заключение ще допълня, че теоретичното градене на мисловен процес, синтезиран на някакъв програмен език би бил признат за ИИ, само ако може да синтезира изказвания от трите типа свободно и неспирно. Всички кюфтеизми могат да бъдат интегрирани лесно с малко количество алгоритми и голям избор на думи, както и на известна доза темплейтни форми на изреченеия. Позиционирането на думите е без значение, щом смисълът се е загубил в началото.

Ако четеш този ред, значи си мазохист!

Лични инструменти