Капитализъм

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Revision as of 08:28, 28 окт 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Доволен капиталист
Увеличаване
Доволен капиталист

Обратното на комунизма.

Възникване

Очевидно творение на Дявола.

Периоди

Капитализма може да бъде условно разделен на два осносително различни периода/стадия.

  • Див Капитализъм. Познат още като млад или ранен капитализъм. Основно се характеризира с факта, че работодателите притежават типично феодален манталитет. Това, комбинирано с факта, че всъщтност мнозинството от тези работодатели всъщност не са нито феодали, нито благородници, а току що забогатели селяни, придава особената атмосфера и романтика на периода.

Този стадий се наблюдава в Абсурдистан, но типичното за тази страна е факта, че тя като че никога не преминава в следващия етап.

  • Зрял Капитализъм. Често наричан Демокрация. Паричните и имуществени интереси са същите, както и при Дивия Капитализъм, но и двете основни класи, а именно - Буржоазия и Работници са значително по-зрели в отношенията си едни спрямо други. Това до голяма степен се дължи на обособяването на специфични за Капитализъма паразитни организации - Работнически синдикати, Организации за защита на потребителя и прочие, които се възползват от създалата се ситуация за придобият значителни количества Власт и Пари.

Постижения

Капитализма изобретява рекламата, софтуера, езика джава (само нинджите могат да го говорят), и порното.

Лични инструменти