Искам 1 лев

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Бате, искам 1 лев

основна реплика на Фарашите, видни и невидни.

Лични инструменти