Израел

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Светата земя, създала Вожда. За нея се борят поколения аграри, подпомагани от водещия в света производител на мотики БАТМ.

Според известна теория, това е нивата на бай Тотю Ъшлака, който пръв установява, че човешкият тор влияе благотворно на бобовите насаждения и по този начин открива Перперектум Могиле. Последното се развива в могъщ римски град, на чиято арена са загинали хиляди пърдиатори в борбите по надпърдяване. Световен център на сапунените опери. Етнически състав: 38% евреи (самоопределящи се като "чифути"), 26% палестинци (drama-kings) и 139% манафи.

- If shit happens, blame Israel!
Сура 256 от Курвана, свещената книга на мюслиманите (маниаците на тема "Мюсли")

417px-Perperektum_Mobile.jpg

В Израел е създадено преди хиляди години бойното изкуство Джиш Джитцу практикувано от митничарите по границите пазещи светите земи на Вожда

800px-Nininini.jpg

Лични инструменти