Заплащане

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Проява на безграничен алтруизъм.

Среща се прекалено рядко според всички очакващи го.

Лични инструменти