Девиз на разузнавача

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Лъжи, лъжи, лъжи и ако те хванат да лъжеш пак лъжи !

официален девиз на разузнавача 
неофициален девиз на българския политик
Лични инструменти